Värdegrund

Färentuna Ryttare samarbetar med Kungsberga Ridskola, bland annat för att se till att medlemmarna i föreningen och deltagarna på ridskolan har en bra dialog med varandra.

Föreningen och ridskolan ska verka för att alla medlemmar och gäster ska

  • känna sig välkomna att delta i ridskolans och föreningens aktiviteter, oavsett ålder, kön, hudfärg, religion, etnicitet och/eller sexuell läggning
  • sträva efter och värna om bra horsemanship och bra sportmansship
  • arbeta aktivt mot utanförskap och mobbing
  • respektera varandra och varandras kunskaper
  • respektera miljön vi rör oss i
  • hjälpa varandra och dela med sig av sina kunskaper
  • vara ärliga och rättvisa mot varandra och uppträda som goda kamrater
  • tillsammans sträva efter att utveckla sig själva och vår förening
  • tillsammans sträva efter att hitta nya lösningar om ett problem uppstår
  • känna att det är högt i tak och kunna vända sig till en vuxen om det har hänt något eller om man känner sig utsatt på något sätt

Färentuna Ryttare och Kungsberga Ridskola vill vara en god mötesplats för alla våra medlemmar där gott kamratskap, ett varmt och öppet klimat och visad hänsyn och respekt präglar samvaron kring vårt gemensamma intresse, hästar.

Kungsberga, februari 2017