Den som tävlar på andra nivåer än klubbtävlingar, alltså från lokal tävling och uppåt måste ha Grönt kort. Varför? Därför att det är noga med säkerheten på tävlingsplatsen, att man är väl insatt i tävlingsreglerna samt har tränat sin häst för uppgiften.

Grönt kort tas skriftligen det år man fyller 13 och däröver. Kortet behöver bara tas en gång. Ryttare som är 12 år eller yngre ska på tävling åtföljas av myndig person som har tagit Grönt kort. Denna person behöver inte genomföra den praktiska delen i ridning. Ryttaren bör ändå gå kursen tillsammans med den myndiga ansvariga personen.

Kurstillfällen

För närvarande finns inga planerade kurser.

Kostnad

Kursen kostar 1000 kronor för medlemmar i Färentuna Ryttare och 1400 kronor för icke-medlemmar.

Kursinnehåll och upplägg

Grönt kort kursen är från 2021 uppbyggd i två delar:

  1. En del som du gör på webben och ska vara klar senast 5 dagar innan den fysiska träffen
  2. En fysisk del som du har tillsammans med kursledare

Kursen täcker följande:

  • Vad man ska tänka på inför, under och efter tävling
  • Horsemanship – hästhållnings och säkerhetsfrågor
  • Sportmanship – hur vi möter andra i sporten
  • Genomgång av praktiska moment såsom visa häst vid hand, lastning, knoppning, linda ben
  • Teoretiskt prov på Tävlingsreglementet och webbmaterialet.

Undervisningen sker:

Tisdag: kl 18-21 Klubbstugan, Kungsberga Ridskola (Teori på sal)

Lördag: kl 10-16 Klubbstugan, Kungsberga Ridskola(Teori på sal, praktiska moment samt skriftligt slutprov)

Fika ingår vid båda tillfällena. Medtag egen lunch.

Kursledare

Kursen leds av Mathilda Langlet.

Anmälan

Anmälan görs via mejl till tavling@farentunaryttare.se. Max antal deltagare på kursen är 8 personer.

Förberedelser

Webbplatsen Grönt kort

Gå in på SISU Idrottsböcker (länk finns under Kursmaterial) och beställ ditt digitala utbildningsmaterial. Därefter kommer en länk via mail som ger dig behörighet till webbplatsen Grönt kort.

Denna webbdel skall du vara klar med senast fem dagar innan träff med kursledare.

För att få gå kursen behöver man ett ridintyg, länk till intyget: https://www.ridsport.se/globalassets/78d850da9a8d4f11864dc0d8f5a5b112/intyg-gront-kort.pdf

Kursmaterial

Se även

Svenska Ridsportförbundets information om Grönt kort.

https://ridsport.se/distrikt/stockholm/utbildning/gront-kort