Bli medlem!

Du eller ditt barn blir enkelt medlem i Färentuna Ryttare. Det enda du behöver göra är att betala medlemsavgiften (se nedan) och maila namn, personnummer, mejladress och telefonnummer (frivilligt) till medlem@farentunaryttare.se

Medlemsavgifter 2024

 • Junior till och med 18 år: 250 kr
 • Senior från och med 19 år: 475 kr

Medlemsavgiften betalas in till Färentuna Ryttares plusgirokonto 437 84 61-0. Ange tydligt vem betalningen avser.

Det är viktigt att du också mejlar in fullständiga uppgifter till medlem@farentunaryttare.se för att ditt medlemsskap ska kunna registreras. Ange

 • Namn
 • Personnummer
 • Mejladress
 • Telefonnummer (frivilligt)

Försäkring

Som medlem är du försäkrad i Folksam genom Svenska Ridsportförbundets gemensamma olycksfallsförsäkring.

Försäkringen gäller vid 

 • aktiviteter som bedrivs av Svenska Ridsportförbundet, i föreningens regi eller i samverkan med föreningen samt vid resa i direkt anslutning till och från aktiviteten
 • aktiviteter som arrangeras av andra medlemsföreningar
 • medlemmens enskilda ridning och träning

Läs här om försäkringen:

Mer information finns på Svenska Ridsportförbundets hemsida.

Övrigt

Medlemsskapet ger dig också

 • Rösträtt vid årsmöten och övriga medlemsmöten
 • Möjlighet att vara med i Färentuna Ryttares klubbtävlingar och andra aktiviteter
 • Tillgång till klubbstugan
 • Ridsportförbundets medlemstidning Häst & Ryttare direkt hem i brevlådan
 • Möjlighet att söka bidrag för kurser/utbildning