Ordförande:

Sekreterare:

Medlemsansvarig:

Kassör:

Valberedning:

Ordinarie ledamöter:

Suppleanter:

Sofia Austern Björkman

Emma Lindqvist

Sofia Austern Björkman

Erik Beckman

Angelica Canessa Carlsson, Kristina Wikström

Angelica Canessa Carlsson, Erika Stenvall, Jenny Hellström, Veronica Dearn

Kristina Wikström, Hanna Österlindh

Om du vill nå styrelsen eller någon i valberedningen är det enklast att skicka ett mejl till info@farentunaryttare.se

Tävlingskommitté

Tävlingskommittén tillsätts av styrelsen varje år och har som uppgift att ordna tävlingar för Färentuna Ryttares medlemmar. Kommittén består år 2023 av:

Mathilda Langlet (sammankallande), Angelica Canessa Carlsson, Erik Beckman, Erika Stenvall, Jenny Hellström, Sofia Austern Björkman, Veronica Dearn

Hör av dig till någon i styrelsen om du vill vara med i tävlingskommittén, antingen via mejl eller prata med någon av oss i stallet.

Du hittar information om tävlingarna här på hemsidan och på TDB.

Hör av dig till oss i TK – antingen på mejl (tavling@farentunaryttare.se) eller prata med någon av oss i stallet.Varmt välkomna till Färentuna Ryttare och våra tävlingar!