Vad roligt att du vill tävla för Färentuna Ryttare!

All tävlingsverksamhet inom ridsporten bygger på ideellt engagemang hos respektive ridklubbs medlemmar. För att ridklubbar anslutna till Stockholms Läns Ridsportförbund ska få ställa ut tävlingslicenser kräver förbundet att varje ridklubb anordnar minst en lokal tävling per år. Därtill anordnar de flesta klubbar ett antal klubbtävlingar i olika discipliner. Alla dessa tävlingar kräver insatser av många personer för att överhuvudtaget kunna genomföras. Då tävlingarna främst kommer tävlingsryttarna till gagn har Färentuna Ryttares styrelse tillsammans med tävlingskommittén beslutat följande:

För att vi ska kunna arrangera dessa tävlingar kräver vi att våra licensierade tävlingsryttare ställer upp med minst en halv dags ideellt arbete under året. Detta bör ske på någon av oss anordnad tävling men kan även ske vid någon arbetsdag på anläggningen om ingen tävlingsdag passar. Det finns även en hel del arbete att göra inför en lokal tävling vilket eventuellt också kan gå att räkna in.

På klubbtävlingar har Färentuna Ryttare som krav att man hjälper till som funktionär för att få starta och för att tävlingen ska gå att genomföra. Vid start på klubbtävling kan alltså inte funktionärsuppgiften räknas in i den obligatoriska halva dagens ideella engagemang.

Innan vi godkänner din licensansökan skall medlemsavgift till Färentuna Ryttare vara inbetald.

Vi vill också veta att du godkänner de krav vi ställer på dig som licensierad FäR-ryttare innan vi kan godkänna din licensansökan. Var därför ute i god tid då du ansöker om tävlingslicens!